Problemstillinger med stomi

Det er ikke problemfrit, at være stomibærer. Det er de samme hændelser der sker, men takles forskellig for hver især. Urostomierne har langt fra de samme daglige ` rutiner ´ som ileo- og kolostomierne. Opsamling af output er ens – i en stomipose på en basisplade – men konsistensen er forskellig. Alle er udfordret grundet det faktum, at outputtet ` skal håndteres´ både visuelt og manuelt. En manøvre som aldrig bliver en vane, men noget man bliver nødt til, at vænne sig til og ikke gerne deler med andre. Stomien har sit eget liv – hele døgnet resten af livet – derfor er det hele tiden en udfordring for den enkelte, at rutinen hurtig bliver overstået på den sikreste måde.

Problemerne med en stomi opstår, fordi outputtet lægger sig ved og omkring stomien.

Som følge heraf er det et kendt problem, at bærer med urostomi i løbet af én dags tid, får indtrængningsproblemer med urinen og dette i særdeleshed, når kropsniveauet ved sengeleje er vandret. Urinen lægger sig omkring stomien og kun ledes væk, når det vertikale niveau ændrer sig. 

For at afhjælpe dette problem har Multilock udviklet en afledning til, at få ledt output væk fra stomiområdet. Se. http://multilock.dk/?page_id=659

For at afhjælpe problemerne, er det derfor essentielt, at få outputtet ledt ned i posen straks det viser sig ved stomien.

At ligge på maven som stomibruger, kan for mange være problemfyldt. Nogle får ubehag ved at ligge på maven. Outputtet kan ikke ordentlig komme væk fra stomiområdet. Der opstår lækage. Disse problemer giver sig udslag i en dårlig nattesøvn.

Multilock har ud fra denne problemstilling udviklet en Åben Kapsel, der beskytter mod tryk og herved ungåes det at output stopper til. Se. http://multilock.dk/?page_id=661