Urostomi

Ved brug af MOEM, Ostomy Extender forventes det at give følgende fordele i hverdagen.

  1. Afledning af urin væk fra stomien og huden omkring.
  2. Afledning af urin væk fra posens tilbageløbsventil via Ostomy Extender
  3. Minimere hudgener, da urinen ledes væk fra stomiområdet
  4. Minimere pladeskift, da urinen ledes væk fra stomiområdet
  5. God beskyttelse af stomi med Kappe- ved sengeleje, sele i bilen, sport, arbejde
    og andre udefra kommende påvirkning af stomien