Om os

Multilock ApS blev oprettet i 1998 hvor udvikling af en ny type cykellås blev født. Låsen var en indbygget patron mellem styr og krank, og den havde flere låsefunktioner – heraf navnet ` Multilock `. Låsen var unik og forventningerne store. Flere cykelfabrikker bl.a. Kildemoes og Everton var interesseret. Vi opnåede patent på låsen. I foråret 2020 opnåede tre ingeniørstuderende at udvikle et låsesystem som i princippet var ` vores model ` med en elektronisk udløsning af kranklåsen. Den fik 1. Prisen for en unik lås med en donation på kr. 500.000.- overrakt af kronprins Frederik.

Efter et kræftforløb i 2009 – blærekræft – fik jeg en urostomi. I 2012 startede jeg udviklingen af et nyt Stomiprodukt – en stomiforlænger – der skulle lede outputtet væk fra stomien.

Kompleksiteten af at have en stomi – gav os incitamentet til, at udvikle flere forskellige produkter til løsning af de mange problemer, som en af de tre stomityper efterlades i hver eneste dag.

Megen arbejde lå forud og der skulle skaffes økonomi, udarbejdes protokoller, fremstilles prototyper, patent beskrivelser, og godkendelse hos myndighederne.

Der er opnået international patent og alle kliniske godkendelser er på plads og vi skal nu have vished for produkternes funktionalitet ved, at inddrage testdeltagere til alle tre stomityper på Hvidovre og Odense universitets hospital.

Lykken er at få muligheden for at hjælpe andre