Ileostomi

Ved brug af Ostomy extender m/tilbehør opsamles den output der ukontrolleret afledes fra stomien. Funktionen forventes at give følgende fordele i hverdagen.

  1. Bliver fri for at rense udløbet i stomiposen (der kommer ingen output i posen, den kan genanvendes – spares).
  2. Der kommer ingen lugt fra posen ved skifte og ingen berøring af output.
  3. Hvis brugeren vælger at tømme Ostomy Extenderen ud i toilettet forårsager dette ingen sprøjt ud over toiletkanten og Ostomy Extenderen kan bortskaffes i affaldsspanden med en knude.
  4. Ingen til stoppelse af kul filter i stomiposen- ingen ballooning- der er ingen output i posen.
  5. Ved bortskaffelse af Ostomy Extender med knude, vil der være minimal lugt af output i de omgivelser hvori skiftet finder sted og heller ikke i den til husholdningen beregnede container – særlig om sommeren.
  6. Minimering af output omkring stomien ingen lækage – god hygiejne.
  7. Ingen lugt af output ud i beklædningsgenstande
  8. Forventelig færre tarmlyde- specielt ved anvendelse af kappen.
  9. Kan gå i bad uden stomipose der ikke bliver våd – med monteret Ostomy Extender.